سالن اجرا : سالن آپادانا تست

1 2 3 4

چهار 10 آبان 00:00

وضعیت: اتمام بلیت

خرید بلیت برای خودم
خرید بلیت برای شخص دیگری

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک
بازگشت
.

تست تست