سالن اجرا : سالن بدون صندلی

1 2 3 4

چهار 11 بهمن 10:00

وضعیت: اتمام بلیت

چهار 24 آبان 10:00

وضعیت: اتمام بلیت

سه 25 مهر 10:00

وضعیت: اتمام بلیت

خرید بلیت برای خودم
خرید بلیت برای شخص دیگری

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* تعداد بلیت
* قیمت بلیت(ریال)
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک
بازگشت
43434